Kako nas možete podržati ?

Podržite naš rad !

Djelatnosti Udruge možete podržati:
Financijski:

 • preuzimanjem redovitih troškova držanja jednog ili više konja
 • jednokratnim donacijama na račun br. HR222360000-1101897373 kod Zagrebačke banke ili ovdje
 • Materijalno, doniranjem:
 • konja prikladnog za izvođenje bilo kojeg oblika terapijskog jahanja
 • hrane za konje
 • konjske opreme (od sedala, uzda i opreme za terapijsko jahanje do pribora za držanje i njegu konja, poput deka za pokrivanje konja, ulara i sl.)
 • strojeva i alata za održavanje objekata i travnjaka
 • materijala za održavanje objekata, posebice materijala za održavanje drvenih ograda oko ispusta

Vašim volonterskim radom:

 • stručnim radom, u smislu praćenja i unapređivanja medicinskih, psiholoških i socijalnih aspekata rada s osobama s posebnim potrebama
 • angažiranjem na promicanju djelatnosti udruge
 • angažiranjem na prikupljanju financijskih sredstava
 • aktivnim sudjelovanjem u izvođenju terapijskog jahanja (kao voditelj konja ili kao pratilac, nakon osposobljavanja)
 • radom na održavanju objekata i opreme

Video spot

Nada - Vrbovec :: Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje.

Metode rada

NAČIN RADA S OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA

U radu sa svakom osobom poštuju se zahtjevi roditelja ili njenog pratitelja u skladu s uputama liječnika koji je terapijsko jahanje preporučio ili odobrio. Trajanje rada, izbor konja i opreme, kao i način osiguravanja osobe tijekom rada, prilagođava se individualnom stanju svakog korisnika.